Health Literacy

Happy Health

ไซบูทรามีน ยาลดความอ้วน อันตรายถึงชีวิต

ระวังภัยร้ายจากยาลดความอ้วน ที่มีสารไซบูทรามีน สารนี้คืออะไรและมีอันตรายอย่างไร เรานำความรู้มาฝากกัน #bhrc #BDMS #ไซบูทรามีน #ยาลดความอ้วน