Center of Excellence

Patient Story

พาดูรีวิวการทำ ReLEx SMILE @LASIK รพ.กรุงเทพ


 

การดู 273 ครั้ง 25 ธ.ค. 2023 #LASIK #RelexSmile #BangkokHospital

พาดูรีวิวการทำเลสิกของคุณพรอยมน ที่แชร์ประสบการณ์ทำ ReLEx SMILE ที่รพ.กรุงเทพ . แก้ปัญหาสายตาสั้นเอียง ด้วยเทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีดแผลเล็ก ReLEx SMILE เลเซอร์ทุกขั้นตอน ฟื้นตัวไว ก็สามารถออกไปใช้ชีวิตปกติได้แล้ว . ปรึกษาสายตาผิดปกติ หรือโปรโมชั่น Lasik คลิก https://bkkhos.com/46TgHmG ศูนย์เลสิก รพ.กรุงเทพ โทร. 02-755-1307, 02-310-3307