Center of Excellence

Patient Story

เสริมรากฐานรอยยิ้มให้ยืนยาว เลือกทำรากฟันเทียมที่ รพ.กรุงเทพ

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม มีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูง ช่วยวางแผนและกำหนดตำแหน่งรากฟันเทียมอย่างตรงจุด ห้อง Digital Lab ที่มีเครื่องมือครบครัน ทันสมัย พร้อมทีมทันตแพทย์สหสาขาวิชาชีพ ที่ให้การรักษาครอบคลุม สะดวก รวดเร็ว เลือกทำรากฟันเทียมให้ถูกที่ เลือกทำที่ รพ.กรุงเทพ ครบทุกฟังก์ชัน ดูแลฟันทุกมิติ โทร. 0 2755 1335