Center of Excellence

Patient Story

SUPERMED EP3 : ทำ ‘โรคอ้วน’ ให้เป็นเรื่องง่าย

รู้ทันโรคอ้วน ตั้งแต่การเกิดจนถึงการรักษา พร้อมคำแนะนำง่าย ๆ ที่จะช่วยให้มีกำลังใจในการคุมน้ำหนักจากทีมแพทย์ SUPERMED