Center of Excellence

Patient Story

SUPERMED EP1 : เป็นภูมิแพ้มาตลอด วันนี้จะกลับมาชนะ

รู้ทันโรคภูมิแพ้ ตั้งแต่การเกิดจนถึงการรักษา พร้อมเคล็ดลับสู้กับภูมิแพ้อย่างถูกวิธีจากทีมแพทย์ SUPERMED