Center of Excellence

Patient Story

วีเนียร์ สร้างรอยยิ้มสวยอย่างเป็นธรรมชาติ ที่ รพ.กรุงเทพ

ออกแบบรอยยิ้ม สวยอย่างมั่นใจเป็นธรรมชาติ ทำวีเนียร์ (Veneer) กับทันตแพทย์ ที่ รพ.กรุงเทพ ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เครื่องมือทันสมัยได้มาตรฐาน ดูแลแบบองค์รวมโดยทันตแพทย์สหสาขา เพื่อวางแผน ออกแบบให้ฟันเรียง ขาว สวยในแบบคุณ เพิ่มความมั่นใจในทุกครั้งที่ยิ้ม