Center of Excellence

Patient Story

ครอบฟันวันเดียว มาตรฐาน รพ.กรุงเทพ ครบ จบ ในที่เดียว

ทำครอบฟันเสร็จได้ภายในวันเดียว (One-Day Crown) ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการออกแบบการรักษาและผลิตครอบฟัน ที่สำคัญทำโดยทีมทันตแพทย์ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมกรุงเทพ คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม ที่มีความชำนาญเฉพาะทางโดยตรง เพื่อรักษาและแก้ปัญหาฟันที่เหมาะสมสำหรับคุณโดยเฉพาะ ครบทุกฟังก์ชัน ดูแลฟันทุกมิติ ที่ รพ.กรุงเทพ โทร. 0 2755 1335