Center of Excellence

Patient Story

เรียนรู้ โรคผิวหนังมอร์เฟีย

โรคผิวหนังมอร์เฟีย เป็นโรคที่หายากอุบัติการณ์เกิดประมาณสามในแสนพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ลักษณะเป็นผื่นแดงหรือม่วงจับแล้วจะแข็งๆ คล้ายแผลเป็นและมีสีเข้มขึ้น สาเหตุไม่ทราบแน่ชัด ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาด หากมีลักษณะดังกล่าวปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังและความงามได้ที่ รพ.กรุงเทพ ให้คำแนะนำและรักษาได้อย่างตรงจุด