Center of Excellence

Patient Story

จับเข่าคุย เรื่องเอ็นไขว้หน้าเข่า By Bangkok Hospital

ไขความจริง เรื่อง เอ็นไขว้หน้าเข่า (ACL) และหมอนรองเข่าฉีกขาด กับพี่หมอโต้ง แห่ง BASEM จาก "นิ้วกลม“