Center of Excellence

Patient Story

เอ็นไขว้หน้าขาด รักษาได้ไว เจ็บน้อย ไม่บานปลาย ACL

เอ็นไขว้หน้า (Anterior Cruciate Ligament – ACL) เป็นหนึ่งในเอ็นหลักของเข่า อยู่ลึกเข้าไปในบริเวณส่วนกลางของข้อเข่า ช่วยรักษาความมั่นคงของข้อเข่าในการเคลื่อนไหว มีหน้าที่ป้องกันการบิดหมุนของข้อเข่า ซึ่งหากเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนั้น ถ้าไม่รีบรักษาจะส่งผลให้เข่าเสื่อมก่อนวัย