Center of Excellence

Patient Story

ทุกวินาทีสำคัญ ต่อลมหายใจ

การสำลักอาหารของอากง อีกหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อากงรอดราวปาฏิหาริย์ เพราะได้รับการปฐมพยาบาลจากพลเมืองดีที่บังเอิญผ่านมาเห็นเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีและโชคดีที่ไม่มีอาการแทรกซ้อนใด ๆ ครอบครัวของอากงขอบคุณในน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ เพราะอากงบุคคลอันเป็นที่รักกลับมาใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้มอีกครั้ง