Center of Excellence

Patient Story

เนื้องอกที่ต่อมไทมัส เสี่ยงโรคมะเร็งและโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเป็นอาการ ที่สามารถบ่งบอกโรคได้หลายชนิด และอาการนั้นก็มาจากหลายสาเหตุเช่นกัน หนึ่งในสาเหตุนั้นเกิดจากการมีเนื้องอกที่ต่อมไทมัส เรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของผู้ป่วยด้วยโรคนี้ จะเป็นแนวทางให้กับหลายๆท่าน ที่มีอาการและความกังวล ใช้เป็นแนวทางในการเข้ารับการรักษาได้อย่างตรงจุดช่วยให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรง และใช้ชีวิตในประจำวันได้อย่างคนปกติ