Center of Excellence

Patient Story

ฟื้นฟูหมอนรองเข่าอย่างไรให้หายไว

เคล็ด (ไม่) ลับในการฟื้นฟูเข่าให้กลับมาแข็งแรง ฟื้นตัวได้รวดเร็ว จนกลับไปเล่นกีฬาได้อีกครั้ง หลังผ่าตัดซ่อมแซมหมอนรองกระดูกเข่าฉีกขาด มาตรฐาน FIFA เค้าทำกันอย่างไร ลองมาฟังกัน 

อีกหนี่งความประทับใจจากคุณทราย เพจ Mhunoiii