Center of Excellence

Patient Story

MR. HOWARD M. FELDMAN ผู้เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม 2 ข้างแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ

อาการปวดขาทั้ง 2 ข้าง เดินไม่ไหว มีปัญหาการใช้ชีวิตประจำวัน.. คืนความมั่นใจให้การเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ (Direct Anterior Approach Double Hip Replacement)