Center of Excellence

Patient Story

โลกใหม่ด้วยเลสิกไร้ใบมีด ReLEx SMILE กับแพรว-คณิตกุล [Part 1/2]

"เวลาร้องเพลง นักร้องทุกคนย่อมอยากเก็บความทรงจำของคนที่มาดูคอนเสิร์ตไว้ให้ได้มากที่สุด จึงไม่อยากให้ การมองไม่ชัด เป็นอุปสรรคระหว่างเราและแฟน ๆ" - แพรว-คณิตกุล